TAGS
Powrót na stronę głównąKliknij aby wejść

Stronka istnieje od: 20.03.2007Obóz w Łambinowicach, Łambinowice,

       Stalag - czyli obóz jeniecki dla szeregowców i podoficerów wziętych do niewoli podczas prowadzonych działań wojennych. Ten swą historią sięga XIX wieku kiedy to władze pruskie zorganizowały tu miejsce przetrzymywania jeńców francuskich pojmanych podczas prowadzonej wówczas wojny. Potem w czasie
I wojny światowej przeszło przez niego ok. 90 000 żołnierzy różnych narodowości. Od 3 września 1939 roku wojska Wehrmachtu rozpoczęły przewożenie tutaj polskich jeńców, głównie pojmanych w bitwie pod Bzurą a od czerwca 1941 roku do obozu zaczęli trafiać również jeńcy radzieccy. Szacunkowe dane określają,
że podczas II wojny światowej przez ten obóz przeszło ok. 300 000 żołnierzy
a śmierć poniosło od 40 do 100 tysięcy. Po zakończeniu działań wojennych od października 1947 roku funkcjonował tu obóz pracy dla wysiedlonej ludności niemieckiej. Polacy mszcząc się za zbrodnie dokonane przez hitlerowców osadzali
tu ludność pochodzenia niemieckiego, która po wojnie została na terenach Polski. Na skutek ciężkich warunków śmierć poniosło ok. 1,5 tys. ludzi.
          Do obejrzenia na tym terenie mamy Pomnik Martyrologii Jeńców
Wojennych, cmentarz, baraki z resztkami ogrodzenia i wieżą strażniczą oraz Centralne Muzeum Jeńców Wojennych - od niego właśnie najlepiej jest zacząć zwiedzanie. Trzeba się udać do Łambinowic (to niedaleko Nysy w województwie opolskim - dokładniejszy dojazd na mapce powyżej). Tam właśnie trzeba znaleźć
to muzeum a ułatwiają to tablice informacyjne rozmieszczone w okolicy. W muzeum poproście o mapkę osobę tam pracującą. Bardzo kompetentna osoba, która nam wszystko objaśniła i wytłumaczyła dodatkowo jak wszędzie trafić. Taki sposób jest najlepszy żeby wszystko zobaczyć i jak najmniej błądzić po okolicy.
          Wstęp jest płatny tylko do muzeum a cena zależna od tego czy zdecydujecie
się na dodatkowe projekcje filmu czy nie. Jeżeli weźmiecie po ok. 25 zł na osobę to na pewno na wszystko wam wystarczy.